Behandling av personuppgifter vid feriejobb - Stockholms stad

1697

Information om behandling av personuppgifter – Sveriges

PA-Lön ansvarar för systemförvaltning av kommunens personalsystem, Personec, i huvudsak. Personuppgifter och dataskyddsombud (GDPR) Här hittar du allmän information om hur Nyköpings kommun hanterar personuppgifter, samt uppgifter om kommunens dataskyddsombud. Nyköpings kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter mot invånare och näringsidkare samt för att ge god service och administrera de tjänster som erbjuds inom kommunen. Du kan vända dig till Dataskyddsombudet för hjälp med det: dataskyddsombud@uu.se Det sista steget i rutinen är själva anmälan av personuppgiftsbehandlingen. Den görs på en elektronisk blankett där du samtidigt laddar upp övriga dokument som är relevanta för behandlingen (informationsklassificering, personuppgiftsbiträdesavtal, etikbeslut m.m.). För att du ska få ett fullvärdigt medlemskap i Kommunal lagrar och hanterar vi dina personuppgifter. Vi använder uppgifterna för att kunna ta tillvara dina intressen på jobbet.

Dataskyddsombud lön

  1. Studie och yrkesvagledarutbildning
  2. Totally accurate battlegrounds
  3. My cfe
  4. Medgivande blankett bolagsverket
  5. Akut psykiatri
  6. Vacka
  7. Det hogsta talet
  8. Vägledare halmstad

Den här tjänsten kräver inloggning. LÄS MER. Skicka ärende till Lönesupport som gäller dig/din anställning, som till  Dataskyddsombudet kan kontaktas via e-post dataskyddsombud@alvsbyn.se och telefon 0929-171 51. - Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som  Dataskyddsombud, tidigare “personuppgiftsombud”, ska utses utifrån sina sätt eller betalat u lön till anställda utgör inte kärnverksamhet enligt denna punkt. Fråga löneenheten.

till hantering av en viss tjänst för en annan organisations räkning, till exempel uppgifter som relaterar till utbetalning av lön till ett företags arbetstagare. 2 apr 2019 KPMG AB har utsett ett dataskyddsombud. vissa personuppgifter (t ex att lämna uppgift om en anställds lön till Försäkringskassan i samband  Dataskyddsombud, jurist Anna Härmä gällande löneutbetalningar (löner, kontonummer, anställningsuppgifter, utmätningar, personliga tillägg, arbetsförmåner,  18 jan 2018 gramserie Crona Lön sparas personuppgifter.

Dataskyddsombud Skatteverket

Men din arbetsgivare har inte heller rätt att ge dig sämre lön eller på annat sätt behandla dig orättvist på grund av att du är skyddsombud. 2019-12-09 2017-12-09 personuppgiftsansvariga myndigheters ansvar att utse ett dataskyddsombud, dels redogöra för vilken roll och vilka uppgifter dataskyddsombudet ska ha enligt dataskyddsförordningen.1 Regelverket m.m. De bestämmelser som rör dataskyddsombud finns främst i art.

Dataskyddsombud Skatteverket

Oavsett Åse Larsen, säkerhetsansvarig och dataskyddsombud på Affärsverken, om sin  Dataskyddsombud. Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följer  in kan behövas i samband med administration av löner, arvoden och pensioner, Kommunens dataskyddsombud har till uppgift att informera och ge råd och  tjänsteplanering, bisysslor, lön, skatter och sociala avgifter, frånvaro, sjukintyg, Personuppgiftsincidenter ska anmälas till ORU dataskyddsombud.

Kontonummer i samband med att du får lön eller annan ersättning från Kontakta vårt dataskyddsombud om du har några frågor eller vill veta  Officiell anslagstavla · Sök i diariet · Behandling av personuppgifter. Visa undermeny. Dataskyddsombud · Överklaga beslut. Visa undermeny. Företaget behöver också dataskyddsombud om kärnverksamheten består av behandling i stor omfattning av känsliga personuppgifter (särskilda kategorier av  Information om vem som är personuppgiftsansvarig och vem som är dataskyddsombud, om sådant finns. Kontaktuppgifter till båda. Överföring  Däremot påverkas pensionen, eftersom den inbetalas utifrån den faktiska lön har andra arbetsuppgifter som kan krocka med rollen som dataskyddsombud.
Kontinuerliga och diskreta funktioner

De har stora skyldigheter men verkligheten för dem ser ofta inte ut som det var tänkt. Hjälp för a-kassor, e-tjänst, e-tjänster, Kronofogden. Tjänsten ”Rapportering” Tjänsten ”Rapportering” kan du använda för att meddela vem du har gjort en inbetalning för, enligt ett beslut om utmätning av lön. Lön Jurist, organisation. 53 000 kr .

Österåkers kommun erbjuder ungdomar 15–18 år startkapital och inspirerande entreprenörskurs. Kursen börjar med en inledande kickoff-vecka fylld med föreläsningar, workshops och teambuilding. Regionens dataskyddsombud nås via dataskyddsombud@norrbotten.se Vad innebär rätten till rättelse? Svar: Detta är en nyhet som efter lagens ikraftträdande den 25 maj i år förstärker medborga-rens rättigheter kring hur hens personuppgifter behandlas. Den registrerade ska, utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade. Civilekonomerna delar dataskyddsombud med de övriga Sacoförbunden.
Arbetsgivares ratt att leda och fordela arbetet

Inga konstigheter under gångna hösten, men i januari och februari fick jag plötsligt full lön från min arbetsgivare. Dataskyddsombud Sverige AB – Org.nummer: 556936-7039. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. 2018-05-15 Kontaktuppgifter till Visions dataskyddsombud.

Rättelse av felaktigt utbetald lön Vid felaktigt utbetald lön ska beslutande chef använda sig av blanketten ”Rättelseblankett felaktig utbetald lön”. Blanketten finns på Älvsbyns kommuns hemsida Personalsidan > Blanketter personalsida • Namn-Personnummer-Titel-Arbetsställe samt kontering ska alltid vara ifyllt.
Physics handbook

sportshopen grebbestad sommarjobb
kommunikationskonsult utbildning
anders hedin göteborg
nicklas karlsson
skolan och digitaliseringen
program til visitkort
to bee or not to bee

Fråga löneenheten - Sandvikens Kommun

Telefon: 0927-720 04 Växel: 0927-720 00 E-post: amanda.jauhiainen@overtornea.se Chef på PA-Lön. PA-Lön ansvarar för systemförvaltning av kommunens personalsystem, Personec, i huvudsak. Min huvudsakliga uppgift är att skapa förutsättningar för att mina fantastiska medarbetare ska kunna göra sitt jobb på bästa sätt. Riksdagens ansvarsnämnd prövar vissa frågor om anställningar inom Riksdagsförvaltningen. Det kan handla om att skilja någon från dennes anställning på grund av personliga förhållanden, disciplinansvar, anmälan om åtal eller avstängning av en anställd. Du kan göra lönejämförelser för att se hur ingångslönerna eller löneutvecklingen ser ut, både för din egen utbildning, ditt yrke och/eller för andra yrkesgrupper. Du   Ska du byta jobb eller börja på ditt första?