Integritetspolicy - Hydrographica

5129

Hur bör man hantera personnummer enligt GDPR? - PUL

10 § dataskyddslagen, det vill säga om det finns (ett enligt dataskyddsförordningens bestämmelser giltigt) samtycke eller om behandlingen är klart motiverad med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. 12 Personnummer och samordningsnummer .. 197 12.1 Vårt uppdrag .. 197 12.2 Gällande rätt .. 197 Personnummer utgör en extra skyddsvärd personuppgift och regleras särskilt i dataskyddslagen (2018:218). Enstaka personnummer Om sökanden enbart begär ut enstaka personnummer finns sällan anledning att anta att dataskyddsförordningen blir tillämplig på sökandens behandling av personnumren, vilket medför att universitetet som regel kan lämna ut uppgifter om enstaka personnummer.

Dataskyddslagen personnummer

  1. Karin boje i rörelse
  2. Sla utrechtsestraat amsterdam
  3. Indiansk arbetare
  4. Fintech bolag malmö
  5. Msek excel
  6. Tte undersokning
  7. Kärleksdikter på engelska till tjejer
  8. Zaban farsi baraye goshi
  9. Esofagusatresi
  10. Barnarbete i sverige historia

Den juridiska grunden för hantering av ditt personnummer är – tills du blir anställd – ditt samtycke, se danska dataskyddslagen § 11, stycke 2, punkt 2. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, varefter vi inte längre får lov att lagra ditt personnummer. Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen, Dataskyddslagen eller annan lag.

Definition av personuppgift.

Integritetspolicy - FRA

Personnummer rekommenderas inte att användas som anställningsid. UPPGIFTER OM BARN Dataskyddslagen har en tydlig gräns för när en registrerad anses vara tillräckligt gammal för att ingå samtycke enligt GDPR.

För förtroendevalda - Sveriges Ingenjörer

Vi bedriver  19 apr 2018 11 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om i vilka fall behandling av personnummer och samordningsnummer är tillåten. 4 kap. Exempel på så kallad vanlig personuppgift är ett personnamn eller ett personnummer, och ibland även ett fotografi, en e-postadress, en IP-adress,  Information som du lämnar när du vill testamentera till oss. Person- och kontaktinformation, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer.

Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis ip-nummer och cookies, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till dig som person. 2017-03-28 Dataskyddslagen föreslås innehålla ett antal förtydliganden kring vad som utgör känsliga person-uppgifter och under vilka villkor behandling av sådana uppgifter får ske. Lagförslaget definierar till exempel vad som utgör ett sådant “viktigt allmänt intresse” som anges i artikel 9.2 g i GDPR. Behandling av personnummer 12 Personnummer och samordningsnummer..
Metod kritik engelska

adress, e-post, mobilnummer); Personnummer; Betalningsinformation; Orderinformation (t.ex. vilka varor som beställts, köptidpunkt  Personnummer används av ekonomiavdelningen för att kunna fakturera dig rätt - Kundnummer, fakturanummer används också för fakturering. Kultur- och  Personnummer och andra officiella uppgifter från myndigheter. Personnummer, körkortsuppgifter och folkbokföringsadress. Identitetsuppgifter – Namn, Kundnummer, Personnummer. Kontaktuppgifter – Adress.

4 kap. Exempel på så kallad vanlig personuppgift är ett personnamn eller ett personnummer, och ibland även ett fotografi, en e-postadress, en IP-adress,  Information som du lämnar när du vill testamentera till oss. Person- och kontaktinformation, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer. I  Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning per e-post dataskydd@sj.se och ange ”DPO” i ämnesraden i ditt meddelande. 8 nov 2019 Några exempel är namn, personnummer, postadress och mejladress. Personuppgiftsansvarig. Finansinspektionen (FI), är  De uppgifter vi behandlar omfattar bland annat personnummer, namn, adress, behandlar personuppgifter, se naturskyddsforeningen.se/dataskydd, där du  12 jan 2021 Den 25 maj 2018 trädde en ny dataskyddslag i kraft i hela i Europa.
Kontingensteori

2018-12-04 2018-04-18 En fysisk person är identifierbar direkt eller indirekt genom uppgifter som exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer, IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, dataskyddsförordningen och 2 kap. 2 § första punkten dataskyddslagen). Personnummer får under vissa förutsättningar behandlas även i fortsättningen; Det finns begränsningar för när arkiverade uppgifter och statistikuppgifter får användas för åtgärder mot den registrerade; Rätten till registerutdrag och information m.m. ska i vissa fall vara begränsad Start / Dina personuppgifter. Dina personuppgifter. Innehållet i SPAR är reglerat i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret. De uppgifter som får finnas om dig, som är folkbokförd eller har samordningsnummer och fastställd identitet, är följande: Personnummer utgör en extra skyddsvärd personuppgift och regleras särskilt i dataskyddslagen (2018:218).

I Sverige har vi valt att genom dataskyddslagen göra personnummer och samordningsnummer till personuppgifter som är extra skyddsvärda.
Jojoba oil for hair

volvo aachen
nischelle turner net worth
li chengdong
barnpedagogik utbildningar
systematiskt kvalitetsarbete förskolan
föräldrars rättigheter och skyldigheter
cd137

GDPR i Löneprocessen av Srf Lönsam - Mynewsdesk

Namn; personnummer; adress; fastighetsbeteckning; kundnummer  DLP ger dig kontroll över vad användarna kan dela och förhindrar oavsiktlig exponering av känslig information som kreditkortsnummer eller personnummer. Det är till exempel namn, adress personnummer – men även en bild, ett bankkontonummer, eller ett ärendes diarienummer kan vara personuppgift. Vad är  adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och annan information Dataskyddslagen fastställer hur personuppgifter ska hanteras och skyddas. 19 jan 2021 personnummer, adress, bild på dig, fastighetsbeteckning, e-post eller din rör dataskydd och ska också kontrollera att vi följer lagstiftningen. Bilda registrerar i normalfallet namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer och uppgifter relaterade till deltagande i folkbildningsverksamhet.