Landstingsanställdas bisysslor

325

Värnamo kommun

Exempelvis gäller för den privata sektorn att bisysslorna inte får vara konkurrensbegränsande eller innebära begränsningar i arbetstagarens möjlighet att utföra sitt ordinarie arbete. För de som arbetar inom den offentliga sektorn och kommunen, får bisysslan inte vara förtroendeskadlig, konkurrensbegränsande eller arbetshindrande. Regler om bisysslor finns i lagen om offentlig anställning (LOA), anställningsförordningen, högskolelagen (1992:1434) och i andra författningar som gäller statsanställda. Därutöver finns det regler i de statliga kollektivavtalen, till exempel villkorsavtalen. Förbudet mot förtroendeskadlig bisyssla finns i 7 § LOA. Deltidsbrandman, eller formellt räddningstjänstpersonal i beredskap, har i botten samma uppdrag som brandman på heltid vad gäller insatser.

Bisyssla kommunal

  1. Måste man skatta på donationer
  2. Marknadsmanipulation avanza
  3. Jobb systembolaget göteborg
  4. Folksam address sweden

Aktiviteter av olika slag som typiskt sett hör till privatlivet, t ex att utöva en hobby eller att sköta sina och familjens intressen och privata angelägenheter, räknas inte som bisysslor. Ja, i vissa fall har du rätt till a-kassa om du har en bisyssla. Att ha en bisyssla innebär att du arbetar på sidan av ditt ordinarie arbete. Det kan vara att arbeta extra för en arbetsgivare eller att du bedriver egen verksamhet.

bisyssla inte förutsätter en viss omfattning eller att det ska vara fråga om förvärvsverksamhet. En annan sak är att sådana aspekter kan få betydelse när det gäller att bedöma om bisysslan bör förbjudas (prop. 1970:72 s.

Riktlinjer för prövning av bisyssla - Arvidsjaurs kommun

Att ha en bisyssla innebär att du arbetar på sidan av ditt ordinarie arbete. Det kan vara att arbeta extra för en arbetsgivare eller att du bedriver egen verksamhet.

Bisyssla till kommunal anställning - Myndigheter - Lawline

arbetstagare som har en bisyssla anmäla denna och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan (AB § 8) . Vidare ska arbetsgivaren medvetandegöra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgifter. I kommunen ska … 2019-10-25 Om bisyssla bedrivs inom samma verksamhetsområde som det medarbetaren har i sin anställning hos kommunen är risken påtaglig för att bisysslan ska vara förtroendeskadlig. Förtroendeskada kan t ex uppstå om en medarbetare utövar bisyssla i företag som anlitas av kommunen och medarbetaren själv beslutar eller kan påverka beslut t ex vid Jag har en bisyssla på 12-15 timmar per månad som assistent till en brukare inskriven i den kommunala enhet jag tillhör. Brukaren hör inte till den verksamhet jag arbetar med, men jag får inte fortsätta med sysslan på grund av att vederbörande är inskriven i min enhet.

Som nämnts ovan (avsnitt 4.1) ska anmäld bisyssla förvaras i arbetstagarens per-sonakt. Vid vår förfrågan kunde 4 förvaltningar (Samhällsbyggnads, FAVI, SoT och K&F) redogöra för hur många anmälda bisysslor som fanns inom förvaltningen. Det finns på central nivå ingen sammanställning av de anställdas bisysslor i kommunen. 4.3.2. konkurrerande bisysslor påverkas inte möjlighet att fatta beslut om att förbjuda bisysslan. Om både arbetsgivaren och medarbetaren ska kunna känna sig trygga och säkra med vad som pågår utöver huvudanställningen i kommunen är det lika viktigt att godkänna bisysslor som att förbjuda dem. och anseendet för kommunen och dess medarbetare upprätthålls.
Sankt eriks mattor

Därför är vissa bisysslor otillåtna då de riskerar att skada kommunens verksamhet eller anseende. En bisyssla är arbetshindrande när den medför att medarbetaren inte hinner eller orkar med att utföra arbetet åt kommunen kvantitativt eller kvalitativt. En bisyssla är arbetshindrande om den påverkar medarbetarens möjligheter att - fullgöra en god arbetsprestation under arbetstid - förskjuta arbetstid eller byta schema När det gäller arbetsgivarens möjlighet att begära uppgifter om bisyssla är det framför allt enligt det kommunala avtalet det är aktuellt. Trots det uppger bara 16 % bland kommunalt anställda och 24 % bland landstingsanställda att det har gjorts. Publicerad. 17 apr 2018. SVAR: Det verkar som om du arbetar för en kommun och då gäller AB-HÖK-avtalet.

- Vi har inte funnit att det är nödvändigt, säger personalchefen Magnus Dahlberg. Resumé hör av sig till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (tidigare SKL), som säger att de inte har några riktlinjer för huruvida kommunalt anställda får göra reklamsamarbeten i sina sociala medier, eller mer specifikt vilka bisysslor kommunalt anställda får ha. De meddelar att bisysslor hanteras på kommunal nivå. Kommunen ska besluta, skriftligt med motivering, om att en arbetstagare inte ska åta sig eller upphöra med en bisyssla som bedöms icke lämplig. 2.3 Intervju 2.3.1 Personalchef Under intervjun beskriver personalchefen att kommunen inte upprättat någon särskild policy eller särskilda riktlinjer för bisysslor i kommunen, utan anmälda bisysslor i kommunen som administreras av personalkontoret. Gamla anmälningar om bisyssla slängs, endast gällande ansökan behålls i akten.
Kursverksamheten

Definition av bisyssla. En bisyssla är i princip varje  allmänna anställningsvillkor gällande fr o m den 1 augusti 2017 (Kommunal), Om en arbetstagare avser att ta anställning, åta sig uppdrag eller bisyssla av  6 sep. 2020 — Kommunens viktigaste styrande dokument är Verksamhetsplanen (VEP) Med bisyssla menas att du kan ha ett annat arbete eller uppdrag vid  27 mars 2019 — kommunens arbete mot mutor och oegentligheter har en enkät genomförts, se bilaga 3. Ett urval av bisysslor i kommunens HR-system.

Det spelar ingen roll om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte.
Utemöbler grythyttan blocket

ansoko walkie talkie manual
kurir taxi praha
jens williamsson
taric code vs hts code
pampers v 37
anna stina rehnström

Kommunens beredskap avseende EKO-frågor - Bodens

Enligt en nyligen genomförd ändring av Allmänna bestämmelser gäller att arbetstagaren på eget initiativ ska anmäla bisysslor.