Bibliotek i Sverige – Wikipedia

5404

BIBLIOTEKSPLAN FÄRGELANDA KOMMUN

Ge allmänheten tillgång till litteratur oavsett publiceringsform. Ha ett utbud som präglas av allsidighet och kvalitet. Folkbibliotekets uppdrag i teori och praktik : en diskursanalys kring formulerandet av folkbibliotekets uppdrag i ett urval biblioteksrelaterade tidskrifter under åren 1999-2000 = [The public library's mission in theory and practice : a discourse analysis of how the public library's mission is formulated in a selection of library related journals during the period of 1999-2000] / Åsa From Folkbiblioteken är en plats där alla kan mötas – människor med olika erfarenheter och uttryck och med skiftande behov av service, stöd, tillgänglighet och utrymme. Biblioteken står genom sitt uppdrag fritt i relation till religion, politik och ekonomi och är trygga och lugna platser för läsning, reflektion, utbyte av tankar och samtal. Folkbibliotekets uppdrag i teori och praktik.

Folkbibliotekets uppdrag

  1. Ekebyskolan sunne
  2. 7 aring utveckling
  3. Postnummer örje
  4. Yttrandefrihet kränkning
  5. Endimensionell analys losningar

Skolbibliotekets uppdrag är kopplat till behoven hos elever och lärare Folkbibliotekets uppdrag Inför varje år formuleras Folkbibliotekets verksamhetsmål. Folkbiblioteket arbetar även efter en årlig läsfrämjandeplan och en årlig tillgänglighetsplan. Förutom detta finns en Serviceguide för skolan samt långsiktiga verksamhetsmål som revideras när biblioteksplanen revideras. Folkbibliotekets uppdrag är framförallt barn och ungas fritid och det läsfrämjande arbetet har fokus på att inspirera och väcka läslust. I det läsfrämjande arbetet utgår vi från det vidgade textbegreppet.

Kopplingen mellan bibliotek och demokrati är tydlig i Sveriges bibliotekslag (SFS 2013:801) där de allmänna bibliotekens uppdrag är att verka för det demokratiska Se hela listan på riksdagen.se Lärarna vänder sig då till folkbiblioteket som varken har uppdraget eller resurserna att fungera som skolbibliotek. I biblioteksplanen har man en möjlighet att slå fast var ansvaret ligger och diskutera hur man möter behoven.

En studie om folkbibliotekens arbete med digital delaktighet

Samtidigt är läs- och litteraturfrämjande arbete bara en del av folkbibliotekens verksamheter. Manifestet lyfter fram att folkbibliotekets huvuduppgifter är att verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur.

Biblioteksplan för biblioteken i Ale kommun 2018-2021

Men klarhet och stringens är ju inget som på något sätt präglar detta lagförslag!

Folkbiblioteken möjliggör deltagande i kulturaktiviteter och samtal. Folkbibliotekets uppdrag Biblioteket ska erbjuda en inspirerande mötesplats för kommunens invånare och främja kontakten mellan människor. Biblioteket ska stimulera till kulturupplevelser och lärande och därmed bidra till människors intresse för och delaktighet i samhällsutvecklingen. Verksamheten ska präglas Folkbibliotekets uppdrag Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället. Folkbibliotekets huvuduppgifter är att verka för läskunnighet, information, utbildning och Det är ett viktigt uppdrag, men biblioteken har väldigt många viktiga uppdrag. Kanske är vårt ansvarsområde för stort, framförallt för ett litet bibliotek. Vi ska minska den digitala klyftan, stå upp för demokratin, vara en mötesplats, en plats för kultur, arbeta läsfrämjande och stödja såväl formellt som informellt lärande.
Vetenskap antikens grekland

Folkbiblioteket har en viktig roll som demokratisk mötesplats där människor med olika bakgrund och förutsättningar kan mötas. Biblioteket har i uppdrag att främja läsning, språkutveckling, medie- och informationskunnighet och bildning. Folkbiblioteken möjliggör deltagande i kulturaktiviteter och samtal. Folkbibliotekets uppdrag Biblioteket ska erbjuda en inspirerande mötesplats för kommunens invånare och främja kontakten mellan människor. Biblioteket ska stimulera till kulturupplevelser och lärande och därmed bidra till människors intresse för och delaktighet i samhällsutvecklingen. Verksamheten ska präglas Folkbibliotekets uppdrag Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället.

A discourse analysis of how the public library’s mission is formulated in a folkbibliotekets demokratiska uppdrag i kommunala biblioteksplaner och med hjälp av min valda teori ta reda på innebörden av det demokratiska uppdraget. Frågeställning: Vilka idéer om folkbibliotekets demokratiska uppdrag för ett demokratiskt samhälle kommer till uttryck i kommunala biblioteksplaner? svenska folkbiblioteken ett uppdrag att vara öppet och tillgängligt för alla i samhället. 2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. folkbiblioteken ska verka för att det ska finnas en kontakt mellan olika kulturer och för att stimulera en kulturell mångfald.
Räkna ut pris ink moms

Bibliotekslagen pekar ut för folkbiblioteken (det andra är jande arbete, bibliotekets roll och uppdrag samt kvalitet. Frågorna, som  Det allmänna biblioteksväsendet består av folkbibliotek, skolbibliotek, biblioteksverksamheterna och kommunerna i uppdrag att följa upp utformning och  Medarbetarna finns tillgängliga för handledning i behov som rör litteratur och läsning, information och digital delaktighet. Folkbiblioteken i  PDF | Hur kan folkbibliotekets demokratiska uppdrag tolkas och utföras i en komplex, mångfacetterad samtid som utmärks av globaliserings-  Sveriges folkbibliotek får ta allt större ansvar för viktiga samhällsutmaningar – samtidigt är forskning och utbildning inom biblioteksområdet  Samarbeten mellan folkbibliotek och skolbibliotek i Tyresö. 5. 4.

Bibliotekslagen pekar på folkbibliotekets uppdrag att prioritera personer med. om statistik och effektivitet på folkbibliotek.
Muta micro bw

lokalvardare linkoping
möljen restaurang
saluhall goteborg oppettider
återbetalning sjukresa
södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
bil verkstad tumba
jordans medeltemperatur idag

Biblioteksplan 2017-2020 - Laxå kommun

I styrdokument såsom bibliotekslagen och skollagen tydliggörs folkbibliotekets och skolbibliotekets olika uppdrag  26 okt 2020 Folkbibliotekets uppdrag är tydligt vad gäller att verka för det demokratiska samhällets utveckling och öka kunskapen om informationsteknik. tankar kring folkbibliotekets uppdrag i en omvälvande samtid. Engelsk titel: Democracy, not populism – studying the opinions among a group of young people  I 50 år har kommunens bokbuss levererat böcker, kunskap och information. Folkbibliotekets, och därmed bokbussens, uppdrag att skapa delaktighet i samhället  20 jan 2021 Planen beskriver folkbibliotekets uppdrag, fyra utvecklingsområden framtagna utifrån rådande styrdokument samt metoder som skall användas  13 sep 2017 Det säger Lo Ek, integrationssamordnare på Sundsvalls stadsbibliotek.