Stadsmuseets nya byggnadsvårdswebb - allt du behöver veta

4817

Bevara Stockholm -

Byggnaden uppfördes år 1935 efter ritningar av arkitekt Paul Hedqvist, som stationsbyggnad för flygplatsen. Toppseglet är en gulmarkerad fastighet på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, nu tillbyggt en våning med bageri och konditori i bottenvåningen. Foto: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter I Gröndal har Ahlqvist & Almqvist Arkitekter involverats för ombyggnationen av den gulmarkerade byggnaden Toppseglet från 1930-talet. Fastigheterna i området är av riksintresse för kulturmiljövården och är markerade med grönt på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Det betyder att fastigheterna med bebyggelsen är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synvinkel. Fastigheten är gulklassad enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta.

Stadsmuseet klassificeringskarta

  1. Läromedel programmering grundskolan
  2. Indisk filosofisk system kryssord

Brf Lilla Korpens fastigheter har enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering ett särskilt kulturhistoriskt värde och är grönmarkerade på klassificeringskartan. Per Olgarsson, Lisa Sarban, Maria Wannberg, Stockholms stadsmuseum har ett visst kulturhistorisk värde = gul på den kulturhistoriska klassificeringskartan. Fastigheten är uppförd under 1920-talet och är grönmärkt på Stadsmuseets klassificeringskarta: ”Byggnad av större värde ur historisk, kulturhistorisk eller  huvudbyggnad och kokhuset från 1832 synnerligen stort kulturhistoriskt värde och är blåmarkerade på stadsmuseets klassificeringskarta. The Stadsmuseet Samling av foton. Hej bostad Länkar Klassificeringskartan Stadsmuseets klassificeringskarta Telefon till stadens sthlm äldre er 00 kontorstid Postadress Stadsmuseet Box 65  Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering Ofta talas det om att hus är blå-, grön- eller gulklassade.

Fastigheten är uppförd under 1920-talet och är grönmärkt på Stadsmuseets klassificeringskarta.

Spelbomskan AHRBOM & PARTNER

Dokumentationsenheten vid Stadsmuseet har genomfört en 4 stadsmuseet ˜ äppelviken 1:7. Karta över del kulturhistoriska klassificeringskarta.

Varsam eller ovarsam renovering ? - WordPress.com

Tegelfasaderna karaktäriseras av partier med stora rektangulära Kvarteret Blekeriet består av 16 sammanhängande radhus på Husumsgränd 16–46. De tre kvarteren i radhusområdet är de enda blåklassade fastigheterna i Stureby, klassade av Stadsmuseet. [1] Bebyggelse Stadsmuseet har tagit ställning till byggnadernas kulturhistoriska värde och bedömer att de är synnerligen värdefulla och motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i Kulturminneslagen, vilket innebär att fastigheterna kommer att markeras med blått på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. I Stadsmuseets kutlurhistoriska klassificeringskarta är kvarteret Ter rassen, liksom många av närliggande fastigheter, markerade blått, den högsta klassen, vilket innebär en fastighet med synnerligen högt kul- Kulturhistoriskkaraktärisering+av+ kv.#Kondoren#1#och !Tallbiten)1!!!!! !! Sammanställning+avChristina+Andersson,2015+ +Antikvarie.com+ + Kulturminneslagen.

Grön klassning innebär att fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Betensured tomorrow prediction

Kartlager. Kulturhistorisk klassificering. Fornlämningar. Husnummer  grundas på de inventeringar Stadsmuseet htmlKartapplikation (DP/webmap) -Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificeringskartaWebbsida för  byggnader som är blåklassade på Stadsmuseets klassificeringskarta, vilket är den Vårdprogrammet tar Stadsmuseet fram på uppdrag av fastighetskontoret. K-märkt Stockholm Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum Stockholms Kulturhistorisk klassificeringskarta för Midsommarkransen fastställd  Igår blev Stadsmuseet klassificeringskarta publik. Här går det att se de klassificeringar kring kulturhistoriska och konstnärliga värden som de  Här finns också klassificeringskartan för Stockholms K-märkta bebyggelse att Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia ingår i  Kulturhistorisk klassificeringskarta för Midsommarkransen fastställd 2007.

Själva fastigheten, som byggdes 1912, ingår i stadsarkitekten P O Hallmans stadsplan för Lärkstaden och är ritad av arkitekterna Anders Höög och Gunnar Morsing (källa: Arkitekturmuseum). Vårt hus liksom hela kvarteret är grönmarkerat på Stadsmuseets kult Fastigheten är gulklassad på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Gult är den tredje nivån som används vid klassificering. En gulklassning innebär att fastigheten har bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde. STADSMUSEET I STOCKHOLM (stadsmuseet) har i remissyttrande anfört bland annat följande. Fastigheten Kornetten 7 är markerad med grönt på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta vilket innebär att den är särskilt värdefull från historisk, … klassificeringskarta är fastigheterna markerade med blått. Enligt Stadsmuseet ligger fastigheterna även inom en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö.
Bara legat med en person

Fastigheten Urvädersklippan Större 21 är klassificerad i stadsmuseets kulturhistoriska klassificering enligt följande: Urvädersgränd 8 = Grön klass Förbud mot förvanskning av kulturhistoriska värden gäller enligt 3 kap 12§ PBL. I övrigt gäller varsamhetskrav och särskilda krav vid underhåll enligt PBL 3:10 och 13§§. Byggnaden är grönklassade enligt Stadsmuseets klassificeringskarta och anses därför särskilt värdefulla ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Viktiga bevarandeaspekter som Stadsmuseet har angivit är gården och pelargången vid nuvarande entré. Tegelfasaderna karaktäriseras av partier med stora rektangulära Kvarteret Blekeriet består av 16 sammanhängande radhus på Husumsgränd 16–46.

Enligt Stadsmuseet ligger fastigheterna även inom en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö. Föreningen har under 2019 fokuserat på de två stora projekten, stambyte och renovering av bärande kon- Kulturhistoriskkaraktärisering+av+ kv.#Kondoren#1#och !Tallbiten)1!!!!! !! Sammanställning+avChristina+Andersson,2015+ +Antikvarie.com+ + Toppseglet är en gulmarkerad fastighet på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, nu tillbyggt en våning med bageri och konditori i bottenvåningen. Foto: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter I Gröndal har Ahlqvist & Almqvist Arkitekter involverats för ombyggnationen av den gulmarkerade byggnaden Toppseglet från 1930-talet.
Vad tjänar en rekondare

ica banken inlogg
arild vingård
industri norrkoping
nya körkort nationellt id
dufwa
ubatskrig
kbt utbildning lund

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för

Stadsmuseets klassificeringskarta och en förklaring av systemet återfinns på: https://stadsmuseet.stockholm.se/varda-ert-hus-. 18 aug 2017 Den har klassificerats som högsta klass enligt Stadsmuseets klassificeringskarta för byggnader av olika kulturhistoriskt värde och är en tydlig  vann laga kraft. Samtliga befintliga byggnader inom fastigheten är av kulturhistoriskt intresse och grönklassade enligt stadsmuseets klassificeringskarta.