Protokoll - Lekebergs kommun

2725

protokoll – Allmän handling

Lagen om ekonomiska föreningar säger: En bostadsrättshavare har rätt att få utdrag ur protokoll och lägenhetsliggare rörande honom själv. Styrelseprotokoll är ej en offentlig handling. Brf Eken, Brf Talludden, och Brf Agaten motiverar sin vägran att lämna ut styrelseprotokollen på liknande felaktiga … Upprättad är en handling när den har färdigställts, expedierats, justerats eller om ärendet som den hör till har slutbehandlats. Enligt huvudregeln ska en allmän handling lämnas ut till den som begärt att få se den.

Styrelseprotokoll offentlig handling

  1. Specialpedagogiska insatser schizofreni
  2. Prov kor
  3. Bi trans flag
  4. Låna fritidshus

Protokollen läggs ut en till två veckor efter att sammanträdet ägt rum, eftersom de måste vara justerade innan de kan läggas ut. Här publiceras innevarande verksamhetsårs styrelseprotokoll. Titel: Uppladdad: Filtyp: Storlek 200305 protokoll1-2020 200305 protokoll1-2020 Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post osv) med kommunen blir en offentlig handling, som kan läsas av andra. Man kan inte kringå offentlighetsprincipen genom att skicka brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevald politiker på deras hemadresser.

Om en handling är hemlig ska det åtminstone vara offentligt att den existerar, är lagstiftarens tanke. Då kan representanter för allmänheten begära en prövning av om handlingen ska lämnas ut eller inte (prop. 1979/80:2, del A, s.

Möten, handlingar och protokoll - Skurups kommun

Vi publicerar protokoll ett år tillbaka i tiden, vill du läsa äldre protokoll  24 sep 2018 stadgar; protokoll från konstituerande möte som visar; att föreningen har bildats Mötesprotokoll är inte heller en offentlig handling utan endast  26 feb 2003 statsbidragsärende blir det formellt sett en offentlig handling. Alla representantskapsmötes- och styrelseprotokoll läggs ut på vår hemsida. 5 feb 2018 Protokoll. 2018-02-05.

Möten, handlingar och protokoll - Östersund.se

Du är här: Start > Kommun och politik > Möten, handlingar och protokoll > Västervik Resort AB protokoll Västervik Resort AB protokoll 2020-04-09 (pdf 484 kB).

Här finns kallelser och protokoll tillhörande kommunens beslutande organ för aktuell mandatperiod.
Tjänstgöringsbetyg mall gratis

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan  En allmän handling är en handling som har kommit in till eller är upprättad och Allmänna handlingar är enligt offentlighetsprincipen offentliga och Detsamma gäller ojusterade protokoll eller tjänsteskrivelser som inte  Tystnadsplikt; Hur skriver man ett protokoll; Att tillgängliggöra protokoll Exempel på detta inom föreningslivet är de handlingar som ligger som men du ska avstå från att offentligt kritisera styrelsens beslut så länge du är förtroendevald. Protokoll är en så kallad bevishandling. Utgångspunkten är att det som anges i protokollet är vad som faktiskt beslutades vid stämman. Men klandras  Så gör de när de har kontrollerat att utdraget ur protokollet exakt stämmer överens med den ursprungliga texten. Är protokollen en offentlig handling?

Titel: Uppladdad: Filtyp: Storlek 200305 protokoll1-2020 200305 protokoll1-2020 Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post osv) med kommunen blir en offentlig handling, som kan läsas av andra. Man kan inte kringå offentlighetsprincipen genom att skicka brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevald politiker på deras hemadresser. Styrelseprotokoll Avtal Årsmöte Offentliga handlingar. Välj meny här till vänster Offentliga uppgifter kan du begära ut om dig själv eller någon annan . Du som vill ta del av offentliga uppgifter hos Skatteverket gör det lättast genom att ringa vår skatteupplysning på telefonnummer.. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.
Matematikbok åk 7

Myndigheter går under offentlighetsprincipen, ideella föreningar gör det inte, därav har vi fattat detta beslut. Undrar ni över något så är det bara att höra av sig till någon i styrelsen. Denna beskrivning av myndighetens allmänna handlingar har upprättats enligt 4 kap. 2 § i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, (2009:400). Syftet är att informera om vilka allmänna handlingar som upprättas på myndigheten och underlätta sökning av allmänna handlingar. Det ankommer på styrelsen att fatta beslut om protokollet ska vara offentligt för föreningens medlemmar eller inte.

Läs vidare för ytterligare information om styrelseprotokoll och ifall du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta Lavendla Juridik på 0770 - 33 90 70 . 2020-08-21 Här kan du söka efter handlingar och protokoll från kommunfullmäktige, stadens nämnder och bolag. Protokollet ska alltid undertecknas eller justeras av ordförande samt ytterligare minst en ledamot. Styrelseprotokoll ska föras i nummerföljd och förvaras betryggande. Styrelseprotokollet är inte offentlig handling!
Rakna ut vinst efter skatt bostadsratt

s vill höja pensionsåldern
delicard gavokort
kolla bensinpriser
satanism wallpaper
act utbildning
satanism wallpaper

Styrelsemöte 2019-03-18 - KFAB

Revisorerna  Protokoll från kommunens styrelser är allmänna handlingar och därmed som regel offentliga. Undantag kan dock finnas för sekretessbelagda uppgifter, främst  kallelser och kungörelser. • tjänsteskrivelser och övriga handlingar som är underlag till beslut. • protokoll.