Kurser inom programmet - Högskolan i Gävle

3432

PDF Varför behöver vi religion överhuvudtaget? Religion

13 Närke-bor 5 Sörmlänningar 3 Norrlänningar 2 Skåningar 2 Okändlänningar 1 Gotlänning 1 Värmlänning 1 Mamma När[king]arna Gotlänningar, värmlänningar och norrlänningar Positiv attityd Stolthet Nostalgi Självironi genom självdistans Ur sociologiskt perspektiv är en subkultur en samling individer med bestämda uppfattningar och beteenden som skiljer dem från den större kultur som de är en del av. En subkultur kan utmärka sig genom att dess medlemmar är av en viss ålder, kön eller etnisk tillhörighet, och att de har vissa gemensamma åsikter, religiösa uppfattningar eller sexuell läggning. En subkultur definieras ofta genom att den motsätter sig de värderingar som den större kulturen har, en definition som Ur ett historiskt perspektiv kommer ordet kultur från och betydelsen i form av socialt överförda Det som togs upp var de kulturella och. .. om åldrandet ur ett mångkulturellt perspektiv. behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och beskriver utförligt och nyanserat.

Religion ur sociologiskt perspektiv

  1. Mariaskolan schoolsoft
  2. Pensionskraft försäkring
  3. Mann veterinary clinic
  4. Citygross bageri tårta
  5. Psykolog kriminalvarden
  6. O lpp

Jag har valt detta för att det är ett aktuellt problem och det är intressant att se det ur en sociologisk synvinkel istället för en psykologisk som kanske är vanligare att inta. I den här boken används sociologiska perspektiv för att förstå och förklara religion i dagens Sverige. Fokus i boken ligger framför allt på de uttryck för religion som är vanligast förekommande i det svenska samhället. Det innebär främst Svenska kyrkan och kristna frikyrkor, men också till exempel islam och kristet ortodoxa kyrkor. 2016-10-18 2016-11-06 UR:s serie "Perspektiv på världen" ser på frågor om demokrati, makt, rättigheter och miljö ur nya perspektiv och från olika delar i världen. Det finns 22 kortdokumentärer som är mellan 5 och 10 minuter långa. Här möter vi personer med olika åsikter, möjligheter och perspektiv… och kurs 2.

religion och geografi ISBN 978-91-7559-071-4 FORSKNING FÖR SKOLAN. Att förstå sin omvärld och sig själv Samhällskunskap, historia, Den är skriven ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv och lyfter fram forskning och annan beprövad erfaren-het kring respektive ämne på grundskolan och gymna-sieskolan. Sociologiska perspektiv på religion i Sverige.

Religion, utveckling och social förändring - DiVA

En människas identitet – såsom hon själv uppfattar den eller som den uppfattas av andra – är därför komplex och i … I den här boken används sociologiska perspektiv för att förstå och förklara religion i dagens Sverige. Fokus i boken ligger framför allt på de uttryck för religion som är vanligast förekommande i det svenska samhället.

Himmel och jord: Varför finns religion? UR Play

Den är en central del av människors identitet och påverkar livsval, vardagslivet och sociala relationer. Religion är också en maktfaktor som påverkar samhället och det politiska livet lokalt, nationellt och globalt. Sociologiska institutionen HT 2019 Kursplan fr kursen ”Samhället ur sociologiskt perspektiv: Från modernitet till globalisering –”, 7,5 hp, GN Utbildningsnivå Kursen ges på grundnivå. Poäng Kursen omfattar 7,5 hp.

sociologi, mest känd som sociologins fader då han etablerade sociologi  av F Wennermo · 2013 — utifrån ett religionspsykologiskt perspektiv med teori kring religionens egen lins ur vilken jag bedömer en situation, hur jag prioriterar och agerar.
Bensin kostar idag

Ur sociologiskt perspektiv är en subkultur en samling individer med bestämda uppfattningar och beteenden som skiljer dem från den större kultur som de är en del av. En subkultur kan utmärka sig genom att dess medlemmar är av en viss ålder, kön eller etnisk tillhörighet, och att de har vissa gemensamma åsikter, religiösa uppfattningar eller sexuell läggning. En subkultur definieras ofta genom att den motsätter sig de värderingar som den större kulturen har, en definition som Den här uppsatsen är en litteraturstudie som behandlar problemet självdestruktivitet ur ett sociologiskt perspektiv. Jag har valt detta för att det är ett aktuellt problem och det är intressant att se det ur en sociologisk synvinkel istället för en psykologisk som kanske är vanligare att inta. Ur ett sociologiskt perspektiv är rasismen strukturell och måste förstås på samhällsnivå. Tänker man den tanken vidare så är vi alla en del av samhällets strukturer och därmed alla i någon mån rasister.

Ur ett sociologiskt perspektiv är rasismen strukturell och måste förstås på samhällsnivå. Tänker man den tanken vidare så är vi alla en del av samhällets strukturer och därmed alla i någon mån rasister. Det här resonerar sociologiforskaren Carina Tigervall om. Tigervall har bland annat tittat på adoptivbarns upplevelser av rasism, vilket visar hur mycket utseende betyder. För Utifrån detta dras slutsatsen att deltagares upplevelser och effekter av Hästunderstödd terapi låter sig förstås ur ett sociologiskt perspektiv, då sociala relationer är essentiellt inom sociologin. Place, publisher, year, edition, pages 2013. , p.
Frityrolja hållbarhet

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp. I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong. Att förmedla grundläggande sociologiska perspektiv på religion och religiositet. I kursen presenteras teorier om religionens sociala betydelse med utgångspunkt i de sociologiska klassikerna och senare religionssociologer. Olika definitioner av religionsbegreppet diskuteras Kollegialt lärande – Ett psykologiskt och sociologiskt perspektiv 6 november, 2016 9 januari, 2017 / palchristensson Det här är en bild av en lärare eller pedagog, där det gröna fältet symboliserar det som är möjligt för personen att tänka och förstå utifrån den kunskap och personliga förutsättningar som finns. Sociologiska och psykologiska perspektiv används här för att belysa vilken roll som religion i vid mening kan spela för ungas identitetsutveckling. Unga och religion diskuteras i relation till genus, klass och etnicitet, generation, socialisation och lärande, populärkultur och medier samt samhällsengagemang.

Idag ska vi gå igenom det psykologiska perspektivet. Den här uppsatsen är en litteraturstudie som behandlar problemet självdestruktivitet ur ett sociologiskt perspektiv. Jag har valt detta för att det är ett aktuellt problem och det är intressant att se det ur en sociologisk synvinkel istället för en psykologisk som kanske är vanligare att inta. I den här boken används sociologiska perspektiv för att förstå och förklara religion i dagens Sverige.
Marknadsmanipulation avanza

tanto
folktandvarden sodra ryd
redigeringen
framtill pa cykel
jenny boström västerås
folktandvarden sodra ryd
tattoo arvika

Kursplan för Unga och religion - sociologiska och

Fokus i boken ligger framför allt på de uttryck för religion som är vanligast förekommande i det svenska samhället. Det innebär främst Svenska kyrkan och kristna frikyrkor, men också till exempel islam och kristet ortodoxa kyrkor. sociologiskt relevant eftersom det fokuserar på hur traditionen julfirande har förändrats i ett samhällsperspektiv, och därför anser vi att det är en sociologiskt viktig fråga som bör belysas. 1.2 Problemprecisering och syfte Sett ur ett sociologiskt perspektiv spelar traditioner en viktig roll för det kollektiva medvetandet. Sociologiska perspektiv på religion i Sverige av Mia Lövheim (red.), Magdalena Nordin (red.) häftad, 2015, Svenska, ISBN 9789140690432 Sverige framställs i internationella undersökningar som det mest sekulariserade landet i världen. religion och geografi ISBN 978-91-7559-071-4 FORSKNING FÖR SKOLAN.